Název: Osvobození západních Čech americkou armádou
Další názvy: Liberation of West Bohemia by American army in 1945
Autoři: Lang, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7018
Klíčová slova: americká armáda;západní Čechy;1945;osvobození;Plzeň;2. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: U.S. Army;West Bohemia;1945;liberation;Pilsen;WWII
Abstrakt: Práce přináší souhrn těch nejdůležitějších událostí, spojených s osvobozovacími akcemi, doplněný několika vzpomínkami dobových účastníků, a zápisy z kronik některých obcí. Celé téma je pak zasazeno do kontextu konce 2. světové války. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola stručně mapuje postup Spojeneckých vojsk Německem v roce 1945 až k Československým hranicím. Druhá kapitola pak popisuje události posledních měsíců války, spojené s postupem fronty, jež se odehrávaly v západních Čechách. Třetí kapitola je hlavní kapitolou celé práce, a je rozdělena do dvou částí, přičemž ve své první části hovoří o dobývání sudetských oblastí, a ve druhé, která je zároveň nejrozsáhlejší, je vylíčen průběh osvobozování protektorátního území, analyzováno je také plzeňské povstání. Čtvrtá kapitola líčí konec války v západních Čechách, to jest zajatecké tábory a zadržení některých představitelů nacistického režimu, setkání americké a sovětské armády, příjezd Československé samostané obrněné brigády do Čech, ale také americkou misi do Velichovek. V poslední kapitole se autor práce zabývá historiografickým odrazem obsazení západních Čech americkou armádou v období komunismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is divided into five chapters. The first contains informations about military operations in Germany in 1945. The second describes the situation in West Bohemia in the same year, and includes information about death transports, civilian refugees, air attacks and preparations for the defense of the Sudetenland. The main part of this work is the third chapter, which its first part describes the battles between Americans and Germans in the Sudetenland, for example battle of Cheb. The chapter also includes the surrender of the 11th panzer division. Its second part describes the liberation of Pilsen, Klatovy, Domažlice and other cities and villages of West Bohemia, and also analyses the Pilsen uprising. The fourth charter describes the last days of war and events related to it in the West Bohemia. The chapter mentions German capitulation in Reims and in Berlin, the mission of the Americans to Velichovky, the capture of Konrad Henlein and Karl Hermann Frank, meeting of American aned Soviet soldiers, and other events. In the last chapter, the author discuses the historical view of the liberation of West Bohemia in the following years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
osvobozeni zapadnich Cech v roce 1945.pdfPlný text práce793,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lang_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lang_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce836,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lang_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce544,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.