Title: Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická v Tachově
Other Titles: Patriotic-charitable community "Baráčníci" in Tachov
Authors: Veselá, Petra
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7031
Keywords: baráčníci;Tachov;kultura;hraničář;historie;působnost;regule;osobnosti
Keywords in different language: baráčníci;Tachov;culture;ranger;history;activity;code of rules;personality
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jedním ze spolků, které vznikaly na území Čech od 19. století. Spolek nesl název "Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická". Ve své činnosti se snaží podporovat staročeské zvyky a tradice. Pečují o chudé lidi a své vlastní členy. Tachovští baráčníci byli přínosní pro kulturní život ve městě mezi léty 1947-2007.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis revolves around one of the societies that were established in the Bohemian Region in the era from the 19th century. This society was called Patriotic-charitable community "Baráčníci". The aim of its group of people was to support old Czech habits. They also took care about poor people or their members. "Baráčníci" from Tachov was very effective in helping with the culture life in town in years from 1947-2007.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce972,29 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce439,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.