Název: Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická v Tachově
Další názvy: Patriotic-charitable community "Baráčníci" in Tachov
Autoři: Veselá, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kodetová, Petra
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7031
Klíčová slova: baráčníci;Tachov;kultura;hraničář;historie;působnost;regule;osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: baráčníci;Tachov;culture;ranger;history;activity;code of rules;personality
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá jedním ze spolků, které vznikaly na území Čech od 19. století. Spolek nesl název "Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická". Ve své činnosti se snaží podporovat staročeské zvyky a tradice. Pečují o chudé lidi a své vlastní členy. Tachovští baráčníci byli přínosní pro kulturní život ve městě mezi léty 1947-2007.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis revolves around one of the societies that were established in the Bohemian Region in the era from the 19th century. This society was called Patriotic-charitable community "Baráčníci". The aim of its group of people was to support old Czech habits. They also took care about poor people or their members. "Baráčníci" from Tachov was very effective in helping with the culture life in town in years from 1947-2007.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce972,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce439,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.