Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodetová, Petra
dc.contributor.authorVeselá, Petra
dc.contributor.refereeJeřábek, Martin
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:23Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-25
dc.identifier52124
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7031
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá jedním ze spolků, které vznikaly na území Čech od 19. století. Spolek nesl název "Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická". Ve své činnosti se snaží podporovat staročeské zvyky a tradice. Pečují o chudé lidi a své vlastní členy. Tachovští baráčníci byli přínosní pro kulturní život ve městě mezi léty 1947-2007.cs
dc.format57 s. (90 477 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbaráčnícics
dc.subjectTachovcs
dc.subjectkulturacs
dc.subjecthraničářcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectpůsobnostcs
dc.subjectregulecs
dc.subjectosobnostics
dc.titleVlastenecko-dobročinná obec baráčnická v Tachověcs
dc.title.alternativePatriotic-charitable community "Baráčníci" in Tachoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor´s thesis revolves around one of the societies that were established in the Bohemian Region in the era from the 19th century. This society was called Patriotic-charitable community "Baráčníci". The aim of its group of people was to support old Czech habits. They also took care about poor people or their members. "Baráčníci" from Tachov was very effective in helping with the culture life in town in years from 1947-2007.en
dc.subject.translatedbaráčnícien
dc.subject.translatedTachoven
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedrangeren
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedcode of rulesen
dc.subject.translatedpersonalityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce972,29 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce439,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.