Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Romancs
dc.contributor.authorHanousková, Kláracs
dc.contributor.refereeJeřábek, Martincs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:07Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier54533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7034
dc.description.abstractPráce mapuje historický vývoj dvou sudetských obcí na Karlovarsku. Jedná se o obec Přebuz, která byla založena na základě nalezení bohatých ložisek cínu. Obec byla založena německými kolonisty z oblasti Saska a až do roku 1945 zde žilo obyvatelstvo převážně německé národnosti. Práce podává obraz obce Přebuz v průběho celého jejího vývoje se zaměřením na hlavní zdroj obživy místních obyvatel - hornictví a dalších řemesel. V neposlední řadě je zde popsána postupná rekatolizace místního obyvatelstva a další vývoj obce po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945. Historický vývoj se zaměřením na hornictví je podán také u druhé obce Jelení. Ta byla založena na základě nálezů bohatých cínových rud německými kolonisty z Durynska. V kapitolách o obci Jelení je brán zřetel převážně na období 30. let 20. století, kdy byla obec významným turistickým centrem. Následně je popsán její další osud po roce 1945 a následného vyhlášení pohraničního pásma.cs
dc.format74 (119 451 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectKrušné horycs
dc.subjectPřebuzcs
dc.subjectJelenícs
dc.subjecthornictvícs
dc.subjectdolycs
dc.subjectcínové rudycs
dc.subjecturancs
dc.subjectpaličkovánícs
dc.subjectzaniklé obcecs
dc.subjectnucené vysídlenícs
dc.subjectNěmcics
dc.subjectČešics
dc.subjectpohraniční pásmacs
dc.subjectzvykycs
dc.subjecttradicecs
dc.titlePřebuz a Jelení - dějiny dvou sudetských obcí na Karlovarskucs
dc.title.alternativePřebuz and Jelení - history of two sudetic villages in the area of Carlsbaden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn the late 12th century came into the Ore Mountains miners and craftsmen from Germany. Metal ores were obtained in the mines. In addition, beside mining there were other crafts - manufacture of laces, of pearl buttons and gloves. Founding of Přebuz is associated with the finding of tin ores and is dated to 1347. In the second half of the 17th century was into Přebuz called priest Daniel Joseph Ignatz Mayer - the most important figure of recatholization of population in Ore Mountains. Then he became Archbishop of Prague and with his help came potatoes in the Ore Mountains. After the Second World War in Přebuze took place a demolition of old abandoned houses after Germans, which lasted until 1967. Today is Přebuz important recreational area. The former mining village Jelení is located just 5 kilometers from the border, and it has affected its fate after World War II. According to the record in the "Berní rule" can be founding of Jelení dated in 1654 by German colonists from Thuringia. In Jelení were seven pubs, club of veterans, volunteer firefighters, amateur theater group and choir. In the 1930s Jelení was a renowned center of winter sports and summer recreation. At the beginning of the 1950s was declared a border zone, and becacuase Jelení also fell in this zone, it was decided that whole village will be destroyed.en
dc.subject.translatedOre mountainsen
dc.subject.translatedPřebuzen
dc.subject.translatedJeleníen
dc.subject.translatedminingen
dc.subject.translatedminesen
dc.subject.translatedtin oreen
dc.subject.translateduraniumen
dc.subject.translatedlaceen
dc.subject.translatedformer villagesen
dc.subject.translatedforced displacementen
dc.subject.translatedGermansen
dc.subject.translatedCzechsen
dc.subject.translatedborder zoneen
dc.subject.translatedhabitsen
dc.subject.translatedtraditionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Klara Hanouskova.pdfPlný text práce10,19 MBAdobe PDFView/Open
Hanouskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Hanouskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce934,72 kBAdobe PDFView/Open
Hanouskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.