Title: Kult svatého Václava v moderních dějinách
Other Titles: Cult of St. Wenceslas in modern history
Authors: Bánová, Kateřina
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suchánek, Drahomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7039
Keywords: svatý Václav;Karel IV.;husitství;Československá republika;T. G. Masaryk;Protektorát Čechy a Morava;kult;svatováclavská tradice;vývoj kultu světce;katolický kongres;Československá strana lidová;Rudolf Beran;Emil Hácha;nacismus;svatováclavské milénium 1929
Keywords in different language: saint Wenceslaus;Charles IV;hussitism;Czechoslovak republic;T. G. Masaryk;Protectorate of Bohemia and Moravia;cult;tradition of St. Wenceslaus;evolution of saints cult;catholic congres;Czechoslovak people´s party;Rudolf Beran;Emil Hácha;nazism;milenium of St. Wenceslaus 1929
Abstract: Tato práce obsahuje vývoj kultu svatého Václava před vznikem Československé republiky roku 1918. Hlavní část práce je zaměřena na svatováclavskou tradici a symbol v době Československé republiky, Svatováclavského milénia 1929 a Protektorátu Čechy a Morava.
Abstract in different language: This work contains evolution of cult of St. Wenceslaus before the Czechoslovakian republic 1918. The main part of the work is focused on the tradtion and symbol of St. Wenceslaus in period of Czechoslovakian republic, Milenium of St. Wenceslaus 1929 and Protectorate of Bohemia and Moravia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kult svateho Vaclava v modernich dejinach.pdfPlný text práce654,56 kBAdobe PDFView/Open
Banova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce958,44 kBAdobe PDFView/Open
Banova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Banova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce438,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.