Název: Stodenní císařství
Další názvy: The Emipre Hundred Days
Autoři: Denková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7045
Klíčová slova: Francie;Napoleon Bonaparte;stodenní císařství;Belgie;bitva u Quatre-Bras;bitva u Ligny;bitva u Waterloo
Klíčová slova v dalším jazyce: France;Napoleon Bonaparte;emipre hundred days;Belgium;battle of Quatre-Bras;battle of Ligny;battle of Waterloo
Abstrakt: Cílem této práce je analýza Napoleonova Stodenního císařství. Měla by poskytnout ucelený přehled Napoleonových ambicí, zejména jeho touhu po moci a vysvětlit, proč neuspěl. Navzdory svých předchozích zkušeností a podpory od svých vlastních lidí nebyl schopný porazit svého nepřítele vévodu z Wellingtonu, který měl podporu od okolních evropských mocností.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyse the period of Hundred days of Napoleon's reign. It should provide a comprehensive overview of Napoleon's ambitions especially his desire for power and explain why he didn't succeed. Despite his previous experiences and full support of his own people Napoleon wasn't able to defeat his oponent duke of Wellington who was supported by all the european powers. They had joint against Napoleon in fear that he might gain a dominant position over Europe once again.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Denkova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce833,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce863,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce334,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.