Title: Stodenní císařství
Other Titles: The Emipre Hundred Days
Authors: Denková, Alena
Advisor: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7045
Keywords: Francie;Napoleon Bonaparte;stodenní císařství;Belgie;bitva u Quatre-Bras;bitva u Ligny;bitva u Waterloo
Keywords in different language: France;Napoleon Bonaparte;emipre hundred days;Belgium;battle of Quatre-Bras;battle of Ligny;battle of Waterloo
Abstract: Cílem této práce je analýza Napoleonova Stodenního císařství. Měla by poskytnout ucelený přehled Napoleonových ambicí, zejména jeho touhu po moci a vysvětlit, proč neuspěl. Navzdory svých předchozích zkušeností a podpory od svých vlastních lidí nebyl schopný porazit svého nepřítele vévodu z Wellingtonu, který měl podporu od okolních evropských mocností.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyse the period of Hundred days of Napoleon's reign. It should provide a comprehensive overview of Napoleon's ambitions especially his desire for power and explain why he didn't succeed. Despite his previous experiences and full support of his own people Napoleon wasn't able to defeat his oponent duke of Wellington who was supported by all the european powers. They had joint against Napoleon in fear that he might gain a dominant position over Europe once again.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Denkova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Denkova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce833,85 kBAdobe PDFView/Open
Denkova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce863,49 kBAdobe PDFView/Open
Denkova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce334,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.