Title: Potřeba výkonu a přátelství u pubescentů
Other Titles: Need of achievement and friendship of pubescents
Authors: Lamač, Martin
Advisor: Hříchová, Miloslava
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7046
Keywords: motivace;potřeba;výkon;přátelství;moc;pubescence;výzkum
Keywords in different language: motivation;need;achievement;friendship;power;pubescence;research
Abstract: Práce se zabývá výzkumem potřeb přátelství, výkonu a moci u pubescentů. První část je věnována terminologickému vymezení pojmů motivace, teoriím motivace a jejím činitelům. Následující kapitoly jsou věnovány pojmům potřeba a přátelství. Teoretická část je završena charakteristikou vývojového období pubescence. Na teoretickou analýzu úzce navazuje praktická část. Pro sběr dat je užit standardizovaný test potřeb výkonu, moci a přátelství. Cílem práce je zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi pohlavími a dvěma věkovými skupinami v rámci pubescence.
Abstract in different language: Thesis is engaged in research of needs of friendship, achievement and power of pubescents. First part is dedicated to terminologic definition of terms as motivation, theories of motivation and its factors. Following chapters are dedicated to terms as needs and friendship. Theoretic part is concluded with pubescent development period characteristics. Theoretical analysis is closely associated with practical part. The standardized test of needs for achievement, of power and of friendship has been used to collect the data. The objective of this thesis is to find out, if there are any statistically significant gender differences and also differences between two age groups within the frame of puberty.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lamac.pdfPlný text práce594,87 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,42 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - oponent.pdfPosudek oponenta práce311,47 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.