Název: Vlastnosti úspěšného učitele
Další názvy: Characteristics of Successful Teacher
Autoři: Palečková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7052
Klíčová slova: historie učitelské profese;osobnost učitele;profesní standardy;učitel;úspěšný učitel;vlastnosti učitele
Klíčová slova v dalším jazyce: history of teaching profession;character of teacher;professional standards;teacher;successful teacher;teacher characteristics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je za použití dotazníku "Hodnocení učitele žákem" určit, jaké vlastnosti charakterizují úspěšného učitele a jak se tato charakteristika za posledních dvacet let změnila. Pro posouzení úspěšnosti učitele se používají "normy úspěšného učitele", které jsou rozděleny do tří oblastí (osobnostní vlastnosti, pedagogické dovednosti a pedagogicko-psychologické charakteristiky učitele).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this theses is determinate what characteristics has successful teacher and how these characteristics has changed over the last twenty years. The author uses the questionnaire "The evaluation of the teacher". In order to asses which teacher is successful are used "the standards of successful teacher". These standards are divided into three areas (personal characteristic, teaching skills and pedagogical-psychological characteristics of teacher).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Jana Paleckova.pdfPlný text práce805,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce274,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.