Název: Úzkostné poruchy v dětském věku
Další názvy: Anxiety disorders of children´s age
Autoři: Rottenbornová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7060
Klíčová slova: Adolescence;strach;terapie;prevence;úzkost;úzkostné poruchy
Klíčová slova v dalším jazyce: Adolescence;fear;therapy;prevention;anxiety;anxiety disorders
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou strachu a úzkosti v dětském věku, specificky v období adolescence. Přibližuje úzkostné poruchy, jejich typické znaky, možnosti diagnostiky a specifika pro dětské období. Nezapomíná ani na problematiku prevence a terapie či na vymezení nejznámějších a nejvlivnějším teorií úzkosti. Praktická část se s využitím dotazníkového šetření snaží odhalit výskyt úzkosti v populaci středoškoláků. Pro dokreslení problematiky je přidána kazuistika.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with fear and anxiety in children, specifically during adolescence. Approaching anxiety disorders, their typical features, options and specific diagnosis for the child. Not forget the issue of prevention and therapy and to define the best-known and most influential theories of anxiety. The practical part is using the survey seeks to discover the incidence of anxiety in the population of high school students. To illustrate the issue is added to a case report.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Rottenbornova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbornova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbornova - oponent.pdfPosudek oponenta práce378,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbornova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.