Název: Problematika epilepsie v dětském věku
Další názvy: Issues of epilepsy at child age
Autoři: Poslední, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7062
Klíčová slova: epileptická porucha;epileptický záchvat;edukace;kazuistika
Klíčová slova v dalším jazyce: epileptic disorder;epileptic seizure;education;case study
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice epileptických poruch v dětském věku. Práce je rozdělena do 3 částí. V úvodních kapitolách seznamuje čtenáře se základními pojmy a také s historií epileptických poruch, jejich etiologií a epidemiologií. Dále se věnuje jejich diagnostice, léčbě a prognóze. Druhá část práce pojednává o psychických a sociálních aspektech epileptické poruchy a přibližuje také specifika edukace osob s touto poruchou. Praktickou část práce představuje výzkum o úrovni informovanosti učitelů základních škol o problematice epileptických poruch, v této kapitole jsou dále zpracovány 2 kazuistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with issues of epileptic disorders in the child age. The thesis is divided into 3 parts. The opening chapters inform the readers about basic concepts and about history of epileptic disorders, their etiology and epidemiology. It discusses their diagnostics, therapy and prognosis. The second part of thesis deals with psychological and social aspects of epileptic disorder and it describes specifics of education of persons with this disorder. The practical part of the thesis presents research on the level of knowledge among teachers of primary school on the issues of epileptic disorders, in this chapter are 2 case studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Posledni.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posledni - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posledni - oponent.pdfPosudek oponenta práce223,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posledni - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.