Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandra
dc.contributor.advisorHoleček, Václav
dc.contributor.authorLískovcová, Jana
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:37Z-
dc.date.available2011-12-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:37Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-05
dc.identifier55470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7070
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty, týkající se učitelské profese. Práce je tradičně rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce pojednává o významu psychohygieny a rizikových faktorech, které ohrožují duševní zdraví a ovlivňují tak působení učitele v jeho profesi. Praktickou část práce tvoří výzkum, jehož cílem bylo zmapování dodržování psychohygienických zásad u vzorku devadesáti učitelů tří základní a tří středních škol. Pro získání zjišťovaných informací byl použit dotazník se škálovými otázkami. Výsledky byly analyzovány kvantitativně i kvalitativně a to z hlediska obecných výsledků, výsledků jednotlivých typů škol a druhotně i z hlediska pohlaví.cs
dc.format107 s., 8 s. př.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectduševní zdravícs
dc.subjectstrescs
dc.subjectstresová reakcecs
dc.subjectstresory učitelské profesecs
dc.subjectpracovní zátěžcs
dc.subjectživotosprávacs
dc.subjectučitelécs
dc.subjecthygiena práce učitelecs
dc.titlePsychohygienické aspekty učitelské profesecs
dc.title.alternativePsychohygienic Aspects of the Teaching Careeren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on psycho-hygienic aspects relating to the teaching profession. The thesis is traditionally divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the importance of psycho-hygiene and the risks which jeopardize the mental health and effect those way the teacher´s activities. The practical part is focused on a research monitoring the observance of the mental-hygienic rules by 90 educators of three primary schools and three secondary schools. To obtain the information collected was used questionnaire which included graded questions. The results were quantitatively and qualitatively analysed in reference to the general outcomes, in case of significant differences we mentioned also the results among the particular type of schools and dissimilarities between male and female respondents.en
dc.subject.translatedmental hygieneen
dc.subject.translatedmental healthen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedstress reactionen
dc.subject.translatedstressors of the teaching professionen
dc.subject.translatedoccupational loaden
dc.subject.translatedway of livingen
dc.subject.translatedteachersen
dc.subject.translatedwork hygiene of teaching professionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Liskovcova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,5 kBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce479,07 kBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.