Title: Využití motivačního prostředku dlouhodobé hry v programu skautského oddílu
Other Titles: The use of a long-term game as an incentive device in the Scsout troop program
Authors: Janošík, Richard
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7073
Keywords: hra;skauting;motivace
Keywords in different language: game;scouting;motivation
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřená na tvorbu dlouhodobé etapové hry pro oddíl vodních skautů v nevodácké sezóně od listopadu 2011 do února 2012. Cílem práce je tuto hru navrhnout a v praxi realizovat její motivační působení. Dále pak shrnout teoretické poznatky o hrách obecně a seznámit čtenáře s principy skautské výchovy a motivací.
Abstract in different language: My bachelor´s thesis focuses on the realization of stage-play for scout season from November 2011 to February 2012. Purpose of my work is to propose the play and implement it in our troop. I would like to describe what Scouting is, which specifics in our water section we have and a theory about the games and their classification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka hotova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
JANOSIK VP.pdfPosudek vedoucího práce700,43 kBAdobe PDFView/Open
JANOSIK OP.pdfPosudek oponenta práce976,55 kBAdobe PDFView/Open
JANOSIK.pdfPrůběh obhajoby práce303,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.