Název: Využití motivačního prostředku dlouhodobé hry v programu skautského oddílu
Další názvy: The use of a long-term game as an incentive device in the Scsout troop program
Autoři: Janošík, Richard
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7073
Klíčová slova: hra;skauting;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: game;scouting;motivation
Abstrakt: Má bakalářská práce je zaměřená na tvorbu dlouhodobé etapové hry pro oddíl vodních skautů v nevodácké sezóně od listopadu 2011 do února 2012. Cílem práce je tuto hru navrhnout a v praxi realizovat její motivační působení. Dále pak shrnout teoretické poznatky o hrách obecně a seznámit čtenáře s principy skautské výchovy a motivací.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor´s thesis focuses on the realization of stage-play for scout season from November 2011 to February 2012. Purpose of my work is to propose the play and implement it in our troop. I would like to describe what Scouting is, which specifics in our water section we have and a theory about the games and their classification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka hotova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOSIK VP.pdfPosudek vedoucího práce700,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOSIK OP.pdfPosudek oponenta práce976,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOSIK.pdfPrůběh obhajoby práce303,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.