Název: Porovnání motorických schopností žáků 7. a 8. tříd
Další názvy: Comparation of the kinetic performance of pupils from 7th and 8th grade classes in athletic disciplines
Autoři: Lisecová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7074
Klíčová slova: motorická výkonnost;žáci 7. a 8 tříd;testování;plzeňské školy
Klíčová slova v dalším jazyce: kinetic abilities;pupils from seventh and eight grades;tested;Pilsner schools
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce bylo porovnání motorické výkonnosti žáků 7. a 8 tříd ZŠ v Plzni. Testovala jsem dívky a chlapce z 3 rozdílných plzeňských škol. Dosažené výkony všech žáků jsem zaznamenala, porovnala a nakonec vyhodnotila. Zjistila jsem, zda existuje rozdíl mezi výkony žáků z výběrové školy zaměřené na sport a žáků základních škol bez zaměření na sport.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelors work was comparing of kinetic abilities of pupils from seventh and eight grades from primary school. I tested girls and boys from three different Pilsner schools. I registered, compared and finally analysed achieved performances of all pupils. So I found if there is a difference in performance between normal primary school and sport primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michaela Lisecova(1).pdfPlný text práce895,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LISECOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce527,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LISECOVA OP.pdfPosudek oponenta práce611,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LISECOVA.pdfPrůběh obhajoby práce239,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.