Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavalířová, Gabrielacs
dc.contributor.authorCajthamlová, Šárkacs
dc.contributor.refereeČepička, Ladislavcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:02Z
dc.date.available2011-06-29cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:02Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-11cs
dc.identifier49388cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7076
dc.description.abstractTato práce se zabývá sestavením baterie testů, pro výběr talentované mládeže ve věku 5 - 7 let v moderní gymnastice. Výsledky jednotlivých testů byly porovnány na základě předpokládaného vztahu mezi vybranými pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Předpokládali jsme vzájemný vztah mezi výskokem dosažným a jelením skokem, čelným rozštěpem a rovnováhou s vysokým unožením s dopomocí, testem rovnováhy a rovnováhy s vysokým unožením s dopomocí a testem rovnováhy a obratem "passe" o 360°. Výsledky byly normovány na T - body a pro posouzení vzájemných vztahů byla použita Spearmanova pořadová korelace. Z výsledků vyplynulo, že testované pohybové schopnosti nemají zásadní vliv na vybrané pohybové dovednosti. Přesto je baterie testů určitým ukazatelem talentovanosti dívek ve věku 5 - 7 let.cs
dc.format65 s. (64 965 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmoderní gymnastikacs
dc.subjectvýběr talentůcs
dc.subjectpohybové schopnostics
dc.titleNavržení a ověření souboru testů pro výběr talentů v moderní gymnastice ve věku 5 - 7 letcs
dc.title.alternativeDesign and confirmation of test battery for the selection of 5 - 7 years old girls talented for rhythmic gymnasticsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedPresented work deals with design of the test battery for selection of talented youth in age of 5-7 years in rhythmic gymnastics. The results in the individual tests were compared on the basis of supposed relation between selected motor abilities and motor skills. We supposed relation between vertical jump test and stag leap, straddle split test and balance with free leg sideways split with help, balance test and balance with free leg sideways split with help, balance test and passe pivot 360°. The results were transfered to T points and for evaluation of relations was used Spearman's order correlation. The resuts did not prove significant influence of the tested motor abilities on the motor skills. Despite that the test battery could be used to test talentedness of girls in age of 5 ? 7 years.en
dc.subject.translatedrhythmic gymnasticsen
dc.subject.translatedtalent s selectionen
dc.subject.translatedmotor abilitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Cajthamlova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce902,8 kBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce305,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.