Název: Historický vývoj a charakteristika standardních tanců
Další názvy: Historical development and characteristics of the standard dances
Autoři: Zikmundová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7083
Klíčová slova: Standardní tance;historie;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: Standard dances;history;development
Abstrakt: Práce pojednává o historickém vývoji standardních tanců napříč století. Také popisuje současnou podobu těchto tanců. Práce je rozdělena do několika kapitol podle časové periodizace. Každá kapitola má svoji strukturu - ohraničení období a území, stručný popis a charakteristiku doby, vznik a vývoj tanců, odívání. Práce také obsahuje historický vývoj a popis současného systému tanečních soutěží.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deal with historical development of standard dances trough centuries. There is also current form of the dances described. The thesis is divided into several chapters. The chapters are distinguished according to temporal periodization from prehistory to present. Each chapter has its own structure which covers demarcation of the period and area, brief description and characteristics of tie period, origin and development of dances and apparel. The thesis contains also historical development and description of actual state of system of dance competitions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_R.Zikmundova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZIKMUNDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce126,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZIKMUNDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce146,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZIKMUNDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce307,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.