Title: Historický vývoj a charakteristika standardních tanců
Other Titles: Historical development and characteristics of the standard dances
Authors: Zikmundová, Romana
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7083
Keywords: Standardní tance;historie;vývoj
Keywords in different language: Standard dances;history;development
Abstract: Práce pojednává o historickém vývoji standardních tanců napříč století. Také popisuje současnou podobu těchto tanců. Práce je rozdělena do několika kapitol podle časové periodizace. Každá kapitola má svoji strukturu - ohraničení období a území, stručný popis a charakteristiku doby, vznik a vývoj tanců, odívání. Práce také obsahuje historický vývoj a popis současného systému tanečních soutěží.
Abstract in different language: The thesis deal with historical development of standard dances trough centuries. There is also current form of the dances described. The thesis is divided into several chapters. The chapters are distinguished according to temporal periodization from prehistory to present. Each chapter has its own structure which covers demarcation of the period and area, brief description and characteristics of tie period, origin and development of dances and apparel. The thesis contains also historical development and description of actual state of system of dance competitions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_R.Zikmundova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce126,26 kBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce146,52 kBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce307,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.