Název: Fyziologická posturální funkce jako prioritní element pro zdravý vývoj jedince (Multimediální DVD)
Další názvy: Physiologic postural function as a prior element for healthy human development (Multimedia DVD)
Autoři: Becková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7088
Klíčová slova: zdravý životní styl;elementy zdraví;posturální funkce;pohybová aktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: healthy lifestyle;elements of health;postural function;physical activity
Abstrakt: Tato práce se věnuje základním teoretickým poznatkům o elementech zdravého vývoje jedince s užším zaměřením na posturální funkci. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je věnována charakteristice jednotlivých elementů zdraví, které jsou součástí zdravého životního stylu. Největší část práce poukazuje na význam fyziologické posturální funkce, kterou považujeme za prioritní element pro zdravý vývoj jedince. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které obsahuje videa s ukázkami pohybových aktivit podporujících posturální funkci. Vytvořené DVD je využitelné pro výchovné edukátory, tzn. pro učitele 1. stupně základní školy, pro stávající či budoucí učitele tělesné výchovy, s jistými úpravami mohou toto DVD využít také edukátoři vyučující děti předškolního věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, ale i adolescenty. Současně může posloužit i instruktorům na různých táborech.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is dedicated to the basic theoretical knowledge of a human healthy evolution with a special focus on the postural function. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the characteristics of individual health elements which are the part of the healthy lifestyle. The biggest part of the work emphasizes the importance of the physiological postural function which is considered to be the prior element for a healthy human evolution. The practical part is in the form of a multimedia DVD containing videos with demonstrations of physical activities supporting the postural function. The DVD can be used by physical education teachers of the first grade at primary schools, by current and future physical education teachers, with some modifications by teachers of pre-school children and adults as well. At the same time, the DVD can be used by instructors at different camps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Klara Beckova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BECKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce156,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BECKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce196,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BECKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce165,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.