Název: Motorické schopnosti dětí s nízkou porodní hmotností
Další názvy: Low weigt born childern's motor abilities
Autoři: Kantorová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7089
Klíčová slova: motorické schopnosti;testování;nízká porodní hmotnost
Klíčová slova v dalším jazyce: motor abilities;testing;low weigt born
Abstrakt: Má bakalářská práce nese název Motorické schopnosti dětí s nízkou porodní váhou. Obsahuje teoretické kapitoly zaměřené na vymezení pojmu nedonošenosti, popis, klasifikaci a možnosti rozvíjení motorických schopností a dále praktický oddíl přibližující průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of the bachelor thesis is The motor skills in low irthweight childern. It consists of two parts. The teoretici one focuses on the definitiv of pretem birth and the deskriptiv, classification and developement of motor skills. The partical part describes the research itself, research sample and test methods. In conclusion, all the research reset are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Lenka Kantorova finalni verze 9.4..pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KANTOROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce110,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KANTOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce93,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KANTOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce173,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.