Title: Motorické schopnosti dětí s nízkou porodní hmotností
Other Titles: Low weigt born childern's motor abilities
Authors: Kantorová, Lenka
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7089
Keywords: motorické schopnosti;testování;nízká porodní hmotnost
Keywords in different language: motor abilities;testing;low weigt born
Abstract: Má bakalářská práce nese název Motorické schopnosti dětí s nízkou porodní váhou. Obsahuje teoretické kapitoly zaměřené na vymezení pojmu nedonošenosti, popis, klasifikaci a možnosti rozvíjení motorických schopností a dále praktický oddíl přibližující průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstract in different language: The title of the bachelor thesis is The motor skills in low irthweight childern. It consists of two parts. The teoretici one focuses on the definitiv of pretem birth and the deskriptiv, classification and developement of motor skills. The partical part describes the research itself, research sample and test methods. In conclusion, all the research reset are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Kantorova finalni verze 9.4..pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
KANTOROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce110,41 kBAdobe PDFView/Open
KANTOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce93,69 kBAdobe PDFView/Open
KANTOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce173,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.