Název: Reakční rychlost v souvislosti s aktuálním psychickým stavem.
Další názvy: The response rate in the context of current mental condition.
Autoři: Vopatová, Vladěna
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7106
Klíčová slova: reakční rychlost;psychický stav;elektrodermální aktivita;temperament
Klíčová slova v dalším jazyce: reaction speed;mental health;electrodermal activity;temperament
Abstrakt: Má bakalářská práce se jmenuje Reakční rychlost v souvislosti s aktuálním psychickým stavem. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části jsem se snažila stručně popsat pojmy reakční rychlost a psychický stav. Dále jsem sem zařadila elektrodermální aktivitu a temperament, které souvisejí s tímto tématem. V praktické části popisuji způsob testování, testované osoby a zejména interpretuji dosažené výsledky a znázorňuju je graficky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is called The reaction rate in the context of current mental state. The work includes theoretical and practical part where the theoretical part I tried to briefly describe the concepts of reaction rate and mental condition. I have also included here electrodermal activity and temperament related to this topic. The practical part describes how to test, test subjects and especially interpret the results and illustrate it graphically.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vopatova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPATOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce119,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPATOVA OP.pdfPosudek oponenta práce83,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPATOVA.pdfPrůběh obhajoby práce167,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.