Title: Dynamika změn v elektrodermální aktivitě v závislosti na motorickém učení - test zrcadlového kreslení
Other Titles: Dynamic changes in electrodermal activity, depending on motor learning - mirror drawing test
Authors: Volfová, Martina
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7107
Keywords: elektrodermální aktivita;zrcadlové kreslení;motorické učení
Keywords in different language: electrodermal aktivity;of mirror drawing;motor instruction
Abstract: Moje bakalářská práce nese název Dynamika změn v elektrodermální aktivitě v závislosti na motorickém učení - test zrcadlové kreslení. Obsahuje teoretické kapitoly zaměřené na vymezení základních pojmů z anatomie a fyziologie kůže, motorického učení a základní seznámení s výzkumnou metodou měření elektrodermální aktivity kůže. Praktickou část práce věnuji metodám testování a jeho průběhu a vyhodnocení získaných dat.
Abstract in different language: My bachelor work titled Dynamics of changes in electrodermal aktivity depending on motor instruction ? test of mirror drawing. It contains theoretic chapters oriented on delimit elemental concepts from anatomy and physiology epidermis, motor instruction and basic meeting with research method of electrodermal aktivity of skin. Practical part of work is dedicated to methods of testing and its progress and evaluation of the data obtained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Volfova I.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
VOLFOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce159,96 kBAdobe PDFView/Open
VOLFOVA OP.pdfPosudek oponenta práce84,42 kBAdobe PDFView/Open
VOLFOVA.pdfPrůběh obhajoby práce168,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.