Název: Dynamika změn v elektrodermální aktivitě v závislosti na motorickém učení - test zrcadlového kreslení
Další názvy: Dynamic changes in electrodermal activity, depending on motor learning - mirror drawing test
Autoři: Volfová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7107
Klíčová slova: elektrodermální aktivita;zrcadlové kreslení;motorické učení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodermal aktivity;of mirror drawing;motor instruction
Abstrakt: Moje bakalářská práce nese název Dynamika změn v elektrodermální aktivitě v závislosti na motorickém učení - test zrcadlové kreslení. Obsahuje teoretické kapitoly zaměřené na vymezení základních pojmů z anatomie a fyziologie kůže, motorického učení a základní seznámení s výzkumnou metodou měření elektrodermální aktivity kůže. Praktickou část práce věnuji metodám testování a jeho průběhu a vyhodnocení získaných dat.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work titled Dynamics of changes in electrodermal aktivity depending on motor instruction ? test of mirror drawing. It contains theoretic chapters oriented on delimit elemental concepts from anatomy and physiology epidermis, motor instruction and basic meeting with research method of electrodermal aktivity of skin. Practical part of work is dedicated to methods of testing and its progress and evaluation of the data obtained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Volfova I.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOLFOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce159,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOLFOVA OP.pdfPosudek oponenta práce84,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOLFOVA.pdfPrůběh obhajoby práce168,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.