Title: Testování motoriky u dětí s poruchou autistického spektra
Other Titles: Testing motor skills of children with autism
Authors: Kalců, Tereza
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7119
Keywords: autismus;motorika;testování;MABC 2
Keywords in different language: autism;motor skills;testing;MABC 2
Abstract: Práce se zabývá pohybovou problematikou pohybové intervence dětí s poruchou autistického spektra a možností testování jejich motorických schopností a dovedností testovou baterií Movement Assessment Battery for Children 2. Teoretická část se zabývá problémem poruch autistického spektra, jejich rozdělením, příčinami PAS, diagnostikou a především způsobem zapojení dětí do pohybových programů. Praktická část je věnována řešení problému testování dětí s PAS a pozorování pohybové aktivity, jež k rozvoji jejich motorických schopností a dovedností přispívá.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of motoric intervention by the children with autism spectrum disorder and with the possibilities of testing the childrens? motoric skills and capabilities using the Movement Assessment Battery for Children 2 test battery. The theoretical part of the thesis is occupied with the problem of autism spectrum disorder, its classifications, causes, diagnostics, and, above all, with the ways of childrens? involvement in the motoric programmes. The practical part is dedicated to the solution to the problem of the testing of the children with an autistic spectrum disorder and also deals with the observation of the motoric activity which contributes and develops the childrens? motoric skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace finalni verze.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
KALCU VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
KALCU OP.pdfPosudek oponenta práce792,73 kBAdobe PDFView/Open
KALCU.pdfPrůběh obhajoby práce470,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.