Název: Testování motoriky u dětí s poruchou autistického spektra
Další názvy: Testing motor skills of children with autism
Autoři: Kalců, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová, Gabriela
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7119
Klíčová slova: autismus;motorika;testování;MABC 2
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;motor skills;testing;MABC 2
Abstrakt: Práce se zabývá pohybovou problematikou pohybové intervence dětí s poruchou autistického spektra a možností testování jejich motorických schopností a dovedností testovou baterií Movement Assessment Battery for Children 2. Teoretická část se zabývá problémem poruch autistického spektra, jejich rozdělením, příčinami PAS, diagnostikou a především způsobem zapojení dětí do pohybových programů. Praktická část je věnována řešení problému testování dětí s PAS a pozorování pohybové aktivity, jež k rozvoji jejich motorických schopností a dovedností přispívá.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of motoric intervention by the children with autism spectrum disorder and with the possibilities of testing the childrens? motoric skills and capabilities using the Movement Assessment Battery for Children 2 test battery. The theoretical part of the thesis is occupied with the problem of autism spectrum disorder, its classifications, causes, diagnostics, and, above all, with the ways of childrens? involvement in the motoric programmes. The practical part is dedicated to the solution to the problem of the testing of the children with an autistic spectrum disorder and also deals with the observation of the motoric activity which contributes and develops the childrens? motoric skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace finalni verze.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCU VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCU OP.pdfPosudek oponenta práce792,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCU.pdfPrůběh obhajoby práce470,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.