Název: Zařazení kooperačních her do tréninkového procesu ve sportovních hrách
Další názvy: The inclusion of cooperative games in the process of training in sports games
Autoři: Rezek, David
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7123
Klíčová slova: kooperace;kooperační hry;pohybové hry;tréninkový proces
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation;cooperative games;movement games;training process
Abstrakt: Má bakalářská práce má název Zařazení kooperačních her do tréninkového procesu ve sportovních hrách. Práce má teoretickou a praktickou část, kdy v teoretické části jsou objasněny základní pojmy z této oblasti, jako např. kooperace, hra, kooperační hry, atd. V praktické části je popsáno 10 kooperačních her, které jsou následně realizovány v hodinách sportovních her na ZŠ Kasejovice a při tréninkové jednotce fotbalového týmu TJ Sokol Kasejovice. Výsledky a postřehy z průběhu her jsou dále vzájemně porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is called inclusion of cooperative games in the training process in sports games. The work has both theoretical and practical part where the theoretical part explaining the basic concepts of the area, such as cooperation, play, cooperative games, etc. In the practical part describes the 10 cooperative games, which are then implemented in hours of sports games for school Kasejovice a training session at soccer Team TJ Sokol Kasejovice. Results and observations from the course of games are also compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rezek_BP.pdfPlný text práce768,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
REZEK VP.pdfPosudek vedoucího práce824,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
REZEK OP.pdfPosudek oponenta práce694,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
REZEK.pdfPrůběh obhajoby práce217,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.