Title: Zařazení kooperačních her do tréninkového procesu ve sportovních hrách
Other Titles: The inclusion of cooperative games in the process of training in sports games
Authors: Rezek, David
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7123
Keywords: kooperace;kooperační hry;pohybové hry;tréninkový proces
Keywords in different language: cooperation;cooperative games;movement games;training process
Abstract: Má bakalářská práce má název Zařazení kooperačních her do tréninkového procesu ve sportovních hrách. Práce má teoretickou a praktickou část, kdy v teoretické části jsou objasněny základní pojmy z této oblasti, jako např. kooperace, hra, kooperační hry, atd. V praktické části je popsáno 10 kooperačních her, které jsou následně realizovány v hodinách sportovních her na ZŠ Kasejovice a při tréninkové jednotce fotbalového týmu TJ Sokol Kasejovice. Výsledky a postřehy z průběhu her jsou dále vzájemně porovnány.
Abstract in different language: My bachelor thesis is called inclusion of cooperative games in the training process in sports games. The work has both theoretical and practical part where the theoretical part explaining the basic concepts of the area, such as cooperation, play, cooperative games, etc. In the practical part describes the 10 cooperative games, which are then implemented in hours of sports games for school Kasejovice a training session at soccer Team TJ Sokol Kasejovice. Results and observations from the course of games are also compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rezek_BP.pdfPlný text práce768,67 kBAdobe PDFView/Open
REZEK VP.pdfPosudek vedoucího práce824,68 kBAdobe PDFView/Open
REZEK OP.pdfPosudek oponenta práce694,62 kBAdobe PDFView/Open
REZEK.pdfPrůběh obhajoby práce217,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.