Title: Technika a provedení obrátek jednotlivých plaveckých způsobů (videoprogram)
Other Titles: Technique and performance of particular swimming style turns (movie)
Authors: Čiliak, Ivan
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7124
Keywords: plaveký styl;volný způsob;znak;prsa;motýlek
Keywords in different language: swimming style;freestyle;backstrouke;butterfly
Abstract: Tato práce je zaměřena na techniku a provedení plaveckých obrátek. Dále jejich historii a vývojem od roku 1950.V souladu s pravidly plaveckých způsobů.
Abstract in different language: This work is focused on the technigue and performance of particular swimming turns. Their history and development since 1950. With rules for swimming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ciliak Ivan.pdfPlný text práce801,03 kBAdobe PDFView/Open
CILIAK I. VP.pdfPosudek vedoucího práce752,54 kBAdobe PDFView/Open
CILIAK I. OP.pdfPosudek oponenta práce662,87 kBAdobe PDFView/Open
CILIAK I..pdfPrůběh obhajoby práce203,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.