Název: Technika a provedení obrátek jednotlivých plaveckých způsobů (videoprogram)
Další názvy: Technique and performance of particular swimming style turns (movie)
Autoři: Čiliak, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7124
Klíčová slova: plaveký styl;volný způsob;znak;prsa;motýlek
Klíčová slova v dalším jazyce: swimming style;freestyle;backstrouke;butterfly
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na techniku a provedení plaveckých obrátek. Dále jejich historii a vývojem od roku 1950.V souladu s pravidly plaveckých způsobů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the technigue and performance of particular swimming turns. Their history and development since 1950. With rules for swimming.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ciliak Ivan.pdfPlný text práce801,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK I. VP.pdfPosudek vedoucího práce752,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK I. OP.pdfPosudek oponenta práce662,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK I..pdfPrůběh obhajoby práce203,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.