Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová, Věracs
dc.contributor.authorLucák, Karelcs
dc.contributor.refereeCharvát, Lubošcs
dc.date.accepted2013-08-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:02Z-
dc.date.available2012-06-06cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:02Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-26cs
dc.identifier56168cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7126-
dc.description.abstractTéma mé bakalářské práce se týká sestavení fotodokumentace vybraných cviků v oblasti kondiční kulturistiky. Budou zde uvedeny základní popisy vybraných cviků, které mají pomoci studentům tělesné výchovy a sportu správně sestavovat cvičební jednotky se zaměřením na danou svalovou partii a její rozvoj. Je zde vysvětlen význam slova kulturistika a věci s ní spojené, jako je například tréninková terminologie. Uvádím i základní popisy svalové tkáně. Pohyby, které tato soustava vykonává, jsou zde také vysvětleny. Dále se zaměřuji na specifika cvičení začátečníků a mladších věkových kategorií v kondiční kulturistice.cs
dc.format73 s ,70 812znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectposilovánícs
dc.subjectsvalové partiecs
dc.subjectcvikycs
dc.titleMetodika vybraných cviků v předmětu kondiční kulturistika pro studenty bakalářských programů Tělesné výchovy a sportucs
dc.title.alternativeThe methodology selected exercises in the subject bodybuilding fitness programs for students of Bachelor Physical Education and Sporten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe topic of my thesis concerns the compilation of photos selected exercises in fitness bodybuilding. They are the basic descriptions of selected exercises designed to help students of physical education and sports training unit to prepare properly focusing on the muscle group and its development. Is explained meaning bodybuilding and things associated with it, such as training terminology. I also basic descriptions of muscle tissue. Movements that this system is carried out, are also explained. It will focus on specific exercises for beginners and younger ages in fitness bodybuilding.en
dc.subject.translatedfitness bodybuildingen
dc.subject.translatedbasic descriptionsen
dc.subject.translatedphysical educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel Lucak - Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
LUCAK VP.pdfPosudek vedoucího práce733,45 kBAdobe PDFView/Open
LUCAK OP.pdfPosudek oponenta práce731,62 kBAdobe PDFView/Open
LUCAK.pdfPrůběh obhajoby práce153,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.