Název: Problém čtyř barev
Další názvy: The four-color problem
Autoři: Kovářová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7132
Klíčová slova: problém čtyř barev;strategie;specifické poruchy učení;úspěšnost
Klíčová slova v dalším jazyce: the four color problem;strategy;specific learning disorders;success rate
Abstrakt: Diplomová práce ?Problém čtyř barev? je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány především teoretické poznatky o matematickém problému, obzvláště pak o problému čtyř barev. Dále jsem se věnovala teoretickým poznatkům o specifických poruchách učení. V praktické části se žáci seznámili s problémem na základě vlastního objevování. Na základě mnou navržených a dětmi zpracovaných obrázků a pozorování je zde analyzována úspěšnost při řešení tohoto problému, popis strategií dětí při řešení této problematiky a zapojení dětí se specifickými poruchami učení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work "Four color problem" is divided into two parts. In the first part are mainly described the theoretical findings of a mathematical problem, especially The four color problem. Furthermore , I paid attention to the theoretical knowledge about specific learning disorders. In the practical part, the students met with a problem based on their own discoveries. After the images and observation proposed by me were proccessed by children analitical method is used here to measure success rate of solving this problem. Moreover a description of how the childern coped with the problem and also involvement of the childern with specific learning difficulties is analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problem_ctyr_barev.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova - ved..pdfPosudek vedoucího práce117,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XIV. Oponentni posudek diplomove prace_ Kovarova.pdfPosudek oponenta práce43,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce53,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.