Title: Problém čtyř barev
Other Titles: The four-color problem
Authors: Kovářová, Alena
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7132
Keywords: problém čtyř barev;strategie;specifické poruchy učení;úspěšnost
Keywords in different language: the four color problem;strategy;specific learning disorders;success rate
Abstract: Diplomová práce ?Problém čtyř barev? je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány především teoretické poznatky o matematickém problému, obzvláště pak o problému čtyř barev. Dále jsem se věnovala teoretickým poznatkům o specifických poruchách učení. V praktické části se žáci seznámili s problémem na základě vlastního objevování. Na základě mnou navržených a dětmi zpracovaných obrázků a pozorování je zde analyzována úspěšnost při řešení tohoto problému, popis strategií dětí při řešení této problematiky a zapojení dětí se specifickými poruchami učení.
Abstract in different language: This diploma work "Four color problem" is divided into two parts. In the first part are mainly described the theoretical findings of a mathematical problem, especially The four color problem. Furthermore , I paid attention to the theoretical knowledge about specific learning disorders. In the practical part, the students met with a problem based on their own discoveries. After the images and observation proposed by me were proccessed by children analitical method is used here to measure success rate of solving this problem. Moreover a description of how the childern coped with the problem and also involvement of the childern with specific learning difficulties is analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem_ctyr_barev.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova - ved..pdfPosudek vedoucího práce117,66 kBAdobe PDFView/Open
XIV. Oponentni posudek diplomove prace_ Kovarova.pdfPosudek oponenta práce43,84 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce53,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.