Název: Tvorba interaktivní multimediální formy materiálů pro podporu výuky kartografie
Další názvy: Creation of interactive multimedia materials for support of teaching cartography
Autoři: Foršt, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Oponent: Vondráková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7134
Klíčová slova: multimediální materiál;tutoriál;multimediální aplikace;kartogram;tvorba mapy
Klíčová slova v dalším jazyce: multimedia tutorial;multimedia application;choropleth map;map creation
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvoření několika interaktivních multimediálních tutoriálů, které by měly sloužit jako podpůrné materiály pro výuku kartografie. Náplň všech materiálů je přitom koncentrována na jedno téma, a to na kartogramy. Veškeré výstupy práce jsou zpracovány v anglickém jazyce a prezentovány na zrealizovaných webových stránkách projektu. Celá práce se však úplně nezabývá jen samotnou tvorbou multimediálních materiálů. Jedna kapitola je rovněž věnována zkoumání kartogramů z teoretického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor Thesis is to create several interactive multimedia tutorials that should become a support for teaching cartography. Its content is concentrated only on one subject, which is a choropleth map (technique). All project outputs are in English and user can find them on established project website. Nevertheless, this work does not deal only with the creation of multimedia tutorials. There is also a focus on theoretical research of choropleth technique within one chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jiri Forst.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Forst.pdfPosudek vedoucího práce184,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Forst.pdfPosudek oponenta práce140,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Forst.pdfPrůběh obhajoby práce48,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.