Title: Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech
Other Titles: Financial analysis and indicators in the different accounting systems
Authors: Gabrišková, Ivana
Advisor: Hanzal, Zdeněk
Referee: Nový, Pavel
Vávra, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7136
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;české účetní standardy;mezinárodní účetní standardy;americké účetní standardy
Keywords in different language: financial analysis;financial ratios;czech accounting standards;internation financial reporting standards;generally accepted accounting principles
Abstract: Práce se zabývá porovnáním odlišností českých účetních standardů ČÚS, mezinárodních účetních standardů IFRS a amerických účetních standardů US GAAP, a to hlavně ve vztahu k finanční analýze. V první části jsou popsány tyto systémy účtování. V další části jsou na základě rozdílů jednotlivých systémů rozebrány odlišnosti ve vztahu k finanční analýze. V závěru je navržena transformace výstupů finančních, ročních výkazů dle jednotlivých systémů tak, aby se výstupy finanční analýzy shodovaly.
Abstract in different language: The thesis deals with the Czech Accounting Standards in compare to International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles, mainly in relation to financial analysis. The first part describes this accounting systems. On the basis of that the next part are discussed differences in relation to the financial analysis. In conclusion, there is proposed transformation of financial outputs, annual reports according to individual systems so that the outputs of financial are equal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_GABRISKOVA_A09B0109P.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
PV-Gabriskova.pdfPosudek vedoucího práce485,08 kBAdobe PDFView/Open
PO-Gabriskova.pdfPosudek oponenta práce258,17 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Gabriskova.pdfPrůběh obhajoby práce51,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.