Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHanzal, Zdeněk
dc.contributor.authorGabrišková, Ivana
dc.contributor.refereeNový, Pavel
dc.contributor.refereeVávra, František
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:33Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:33Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-13
dc.identifier49899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7136-
dc.description.abstractPráce se zabývá porovnáním odlišností českých účetních standardů ČÚS, mezinárodních účetních standardů IFRS a amerických účetních standardů US GAAP, a to hlavně ve vztahu k finanční analýze. V první části jsou popsány tyto systémy účtování. V další části jsou na základě rozdílů jednotlivých systémů rozebrány odlišnosti ve vztahu k finanční analýze. V závěru je navržena transformace výstupů finančních, ročních výkazů dle jednotlivých systémů tak, aby se výstupy finanční analýzy shodovaly.cs
dc.format88 s. (127 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectčeské účetní standardycs
dc.subjectmezinárodní účetní standardycs
dc.subjectamerické účetní standardycs
dc.titleFinanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémechcs
dc.title.alternativeFinancial analysis and indicators in the different accounting systemsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the Czech Accounting Standards in compare to International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles, mainly in relation to financial analysis. The first part describes this accounting systems. On the basis of that the next part are discussed differences in relation to the financial analysis. In conclusion, there is proposed transformation of financial outputs, annual reports according to individual systems so that the outputs of financial are equal.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
dc.subject.translatedczech accounting standardsen
dc.subject.translatedinternation financial reporting standardsen
dc.subject.translatedgenerally accepted accounting principlesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_GABRISKOVA_A09B0109P.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
PV-Gabriskova.pdfPosudek vedoucího práce485,08 kBAdobe PDFView/Open
PO-Gabriskova.pdfPosudek oponenta práce258,17 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Gabriskova.pdfPrůběh obhajoby práce51,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.