Název: Systémy hromadné obsluhy M/G/1 s prioritami
Další názvy: Priority Queueing Systems M/G/1
Autoři: Sedláková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7144
Klíčová slova: systémy hromadné obsluhy;systémy hromadné obsluhy s prioritami;preemtivní a nepreemtivní priority;předpisy Pollaczek-Khintchine
Klíčová slova v dalším jazyce: queueing systems;priority queueing systems;preemptive and nonpreemptive priority;Pollaczek-Khintchine Formulae
Abstrakt: Téma bakalářské práce jsou systémy hromadné obsluhy. Nejprve popisujeme základní informace o systémech hromadné obsluhy. Poté se zaměřujeme na systémy M/G/1, pro které platí: příchody zákazníků tvoří Poissonův proces, doby trvání obsluhy mají obecné rozdělení. V systémech mohou mít zákazníci určité priority. Systémy hromadné obsluhy s prioritami se zabýváme v druhé části práce. Nejzajímavější část této práce jsou pravděpodobně simulace procesů ve studovaných typech systémů hromadné obsluhy. Tyto simulace jsou vytvořeny v Matlabu a Simulinku.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the bachelor thesis is queueing theory that means the mathematical study of queues. We introduce basic and necessary information about queueing systems. We especially focus on the systems that have a Poisson arrival process and general service time distribution that are called M/G/1 systems. There is an option that systems have some type of priority. Priority queueing systems we study in the second part of the thesis.Probably the most interesting part of this thesis could be the simulation of the process in the studied types of queueing systems. The simulations are created in MATLAB and Simulink that is a component of MATLAB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis.pdfPlný text práce756,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Sedlakova.pdfPosudek vedoucího práce127,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Sedladkova.pdfPosudek oponenta práce75,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Sedlakova.pdfPrůběh obhajoby práce31,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.