Název: Mobilní aplikace pro správu geodetického bodového pole
Další názvy: Mobile application for management of ground control points
Autoři: Halasová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jan
Oponent: Jedlička, Karel
Kafka, Štěpán
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7148
Klíčová slova: Android;mobilní mapové aplikace;virtuální úložiště (cloud);bodové pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;mobile mapping application;virtual storage (cloud);control points
Abstrakt: Práce poukazuje na využití moderních technologií při správě bodového pole s možností editace. Konkrétně je zaměřena na představení mobilních mapových aplikací pro operační systém Android, problematiku virtuálních datových úložišť a na vhodné technické řešení. Cílem práce je vytvoření databáze prostorových dat, vizualizace v mapové aplikaci a řešení, které zajistí snadnou editaci (online/offline) přímo v terénu pomocí mobilního zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis refers to the use of modern technologies in the management point field with editing options. Specifically, it focuses on the performance of mobile mapping applications for the Android operating system, the issue of virtual storage and the appropriate technical solutions. The purpose is to create a database for spatial data visualization in mapping applications and solutions that provide easy editing (online / offline) directly in the field using mobile devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Halasova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Halasova.pdfPosudek vedoucího práce136,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Halasova.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Halasova.pdfPrůběh obhajoby práce56,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7148

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.