Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Jan
dc.contributor.authorHalasová, Lenka
dc.contributor.refereeJedlička, Karel
dc.contributor.refereeKafka, Štěpán
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:32Z-
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:32Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-05
dc.identifier52334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7148
dc.description.abstractPráce poukazuje na využití moderních technologií při správě bodového pole s možností editace. Konkrétně je zaměřena na představení mobilních mapových aplikací pro operační systém Android, problematiku virtuálních datových úložišť a na vhodné technické řešení. Cílem práce je vytvoření databáze prostorových dat, vizualizace v mapové aplikaci a řešení, které zajistí snadnou editaci (online/offline) přímo v terénu pomocí mobilního zařízení.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectmobilní mapové aplikacecs
dc.subjectvirtuální úložiště (cloud)cs
dc.subjectbodové polecs
dc.titleMobilní aplikace pro správu geodetického bodového polecs
dc.title.alternativeMobile application for management of ground control pointsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis refers to the use of modern technologies in the management point field with editing options. Specifically, it focuses on the performance of mobile mapping applications for the Android operating system, the issue of virtual storage and the appropriate technical solutions. The purpose is to create a database for spatial data visualization in mapping applications and solutions that provide easy editing (online / offline) directly in the field using mobile devices.en
dc.subject.translatedAndroiden
dc.subject.translatedmobile mapping applicationen
dc.subject.translatedvirtual storage (cloud)en
dc.subject.translatedcontrol pointsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Halasova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Halasova.pdfPosudek vedoucího práce136,38 kBAdobe PDFView/Open
PO_Halasova.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Halasova.pdfPrůběh obhajoby práce56,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.