Title: Mobilní aplikace pro správu geodetického bodového pole
Other Titles: Mobile application for management of ground control points
Authors: Halasová, Lenka
Advisor: Ježek, Jan
Referee: Jedlička, Karel
Kafka, Štěpán
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7148
Keywords: Android;mobilní mapové aplikace;virtuální úložiště (cloud);bodové pole
Keywords in different language: Android;mobile mapping application;virtual storage (cloud);control points
Abstract: Práce poukazuje na využití moderních technologií při správě bodového pole s možností editace. Konkrétně je zaměřena na představení mobilních mapových aplikací pro operační systém Android, problematiku virtuálních datových úložišť a na vhodné technické řešení. Cílem práce je vytvoření databáze prostorových dat, vizualizace v mapové aplikaci a řešení, které zajistí snadnou editaci (online/offline) přímo v terénu pomocí mobilního zařízení.
Abstract in different language: The thesis refers to the use of modern technologies in the management point field with editing options. Specifically, it focuses on the performance of mobile mapping applications for the Android operating system, the issue of virtual storage and the appropriate technical solutions. The purpose is to create a database for spatial data visualization in mapping applications and solutions that provide easy editing (online / offline) directly in the field using mobile devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Halasova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Halasova.pdfPosudek vedoucího práce136,38 kBAdobe PDFView/Open
PO_Halasova.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Halasova.pdfPrůběh obhajoby práce56,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.