Název: Časové struktury v teorii her
Další názvy: Timing Structures in Game Theory
Autoři: Štejrová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Stehlík, Petr
Oponent: Pospíšil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7151
Klíčová slova: teorie her;válka pohlaví;jestřábi a holubice;statické hry;dynamické hry
Klíčová slova v dalším jazyce: game theory;battle of sexes;game of chicken;static games;dynamic games
Abstrakt: Cílem této práce je sestavit srozumitelné shrnutí role časování v teorii her. Hlavní pozornost je upřena na hry, které ve své statické formě mají více rovnováh. Konkrétně se věnuje dvěma scénářům Válka pohlaví a Jestřábi a holubice. V práci je ukázáno, jak časování mění počet a zejména jednoznačnost rovnováh. Práce se věnuje časovým strukturám v běžně známých dynamických hrách, ale i ve speciálních typech dynamických her, kde je časování náhodné.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to make clear summary of timing structures in the game theory. The main attention is given to situations, which have multiple Nash equilibria in the form of static game. Namely it is The Battle of Sexes scenario and The Game of Chicken scenario. In the work we show how timing can cause change of number of equilibria and especially uniqueness of~equalibria. This work pursues commonly known dynamic games but also gives attention to special types of dynamic games with stochastic timing of moves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lucie_Stejrova.pdfPlný text práce899,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Stejrova.pdfPosudek vedoucího práce140,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Stejrova.pdfPosudek oponenta práce191,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Stejrova.pdfPrůběh obhajoby práce31,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.