Název: Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailů
Další názvy: Concept of procedure for modeling of the Terezín Fortress buildings with several levels of detail
Autoři: Petrš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Jedlička, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7159
Klíčová slova: 3D model;SketchUp;CityGML;LOD;Terezín;AutoCAD
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D model;SketchUp;CityGML;LOD;Terezín;AutoCAD
Abstrakt: V bakalářské práci je navržen postup tvorby 3D modelu budovy v různých úrovních detailu. Datový formát modelu je KML (Keyhole Markup Language). Postup je vysvětlen na konkrétním případě modelu budovy č. p. 216 na náměstí v Terezíně, jenž byl tvořen na základě stavebních výkresů a fotografií. Postup je navržen v prostředí aplikace Trimble SketchUp, přičemž je porovnán s tvorbou v aplikaci AutoCAD. V práci je zmíněn také projekt ?Krajina paměti. Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA.? v jehož rámci modelování probíhalo. Dále je zmíněn standard OGC CityGML, podle nějž byly tvořeny jednotlivé úrovně detailu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis a procedure of 3D modeling of a building in different levels of detail (LOD) is proposed. Data format of the model is KML (Keyhole Markup Language). The procedure is explained on a particular example of of building No. 216 located at the square in Terezín. Modeling was based mostly on floor plans and photos. The process is proposed in software Trimble SketchUp and is compared to the procedure in software AutoCAD. The model was made in terms of the project GEPAM. Levels of details are modeled according to CityGML standard.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Petrs.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Petrs.pdfPosudek vedoucího práce102,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Petrs.pdfPosudek oponenta práce236,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Petrs.pdfPrůběh obhajoby práce50,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.