Title: Numerické metody typu upwind pro řešení parciálních diferenciálních rovnic ve více prostorových dimenzích
Other Titles: Upwind schemes for multidimensional partial differential equations
Authors: Jůzová, Barbora
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Egermaier, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7167
Keywords: parciální diferenciální rovnice;numerické metody;řád metody;metoda typu upwind;Laxova-Friedrichsova metoda;Laxova-Wendroffova metoda;předpodmínění
Keywords in different language: partial differential equations;numerical methods;order of numerical method;upwind method;Lax-Friedrichs method;Lax-Wendroff method;preconditioning
Abstract: Tato práce se zabývá využitím vybraných numerických metod pro stanovení ustálených stavů některých parciálních diferenciálních rovnic. Hlavní náplní jsou numerické experimenty pro metodu typu upwind a numerický výpočet řádu této metody pro lineární a nelineární rovnice.
Abstract in different language: This work deals with an application of selected numerical methods to determine steady state conditions of some partial differential equations. The main part is devoted to numerical experiments for the upwind method and a numerical computation of the order of this method for linear and nonlinear equations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Juzova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
PV-Juzova.pdfPosudek vedoucího práce116,25 kBAdobe PDFView/Open
PO-Juzova.pdfPosudek oponenta práce117,27 kBAdobe PDFView/Open
O-Juzova.pdfPrůběh obhajoby práce33,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.