Název: Numerické metody typu upwind pro řešení parciálních diferenciálních rovnic ve více prostorových dimenzích
Další názvy: Upwind schemes for multidimensional partial differential equations
Autoři: Jůzová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Egermaier, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7167
Klíčová slova: parciální diferenciální rovnice;numerické metody;řád metody;metoda typu upwind;Laxova-Friedrichsova metoda;Laxova-Wendroffova metoda;předpodmínění
Klíčová slova v dalším jazyce: partial differential equations;numerical methods;order of numerical method;upwind method;Lax-Friedrichs method;Lax-Wendroff method;preconditioning
Abstrakt: Tato práce se zabývá využitím vybraných numerických metod pro stanovení ustálených stavů některých parciálních diferenciálních rovnic. Hlavní náplní jsou numerické experimenty pro metodu typu upwind a numerický výpočet řádu této metody pro lineární a nelineární rovnice.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with an application of selected numerical methods to determine steady state conditions of some partial differential equations. The main part is devoted to numerical experiments for the upwind method and a numerical computation of the order of this method for linear and nonlinear equations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Juzova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Juzova.pdfPosudek vedoucího práce116,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Juzova.pdfPosudek oponenta práce117,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Juzova.pdfPrůběh obhajoby práce33,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.