Název: Finanční analýza příspěvkové organizace
Další názvy: The financial analysis of non-profit organization.
Autoři: Zabloudilová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kotková, Martina
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7190
Klíčová slova: neziskový sektor;příspěvková organizce;finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit sector;contributory organizations;financial analysis;radiometric indicator
Abstrakt: Hlavním cílem práce je provedení finanční analýzy příspěvkové organizace na základě účetních výkazů organizace a pomocí výpočtu finančních ukazatelů modifikovaných pro příspěvkovou organizaci. Cílem finanční analýzy je zhodnocení hospodaření a finančního zdraví organizace Muzeum Šumavy Sušice a stanovení možných opatření na zlepšení. První část je věnována popisu neziskového sektoru a fungování příspěvkové organizace v tomto sektoru. Druhá část se věnuje charakteristice Muzea Šumavy Sušice a finanční analýze výkazů a výpočtu vybraných ukazatelů finančního zdraví. Na závěr je uvedeno celkové zhodnocení hospodaření a finanční situace organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this work is to perform financial analysis of a contributory organization based on the financial statements of the organizatiton and by calculating financial ratios modified for contributory organization. The objective of financial analysis is to assess the economic and financial health of the funded organization Muzeum Šumava Sušice, and suggest possible measures for improvement. Teh first part is devoted to the description of the non-profit sector and contributory organizations functioning in this sector. The second part deals with the Museum Šumavy Sušice and financial statements analysis and caluculation of selected indicators of financial health. The paper concludes with an overall assessment of the management and evaluation of the financial situation of the organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Zabloudilova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova ved.PDFPosudek vedoucího práce710,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova opon.PDFPosudek oponenta práce750,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova.PDFPrůběh obhajoby práce257,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.