Title: Finanční analýza příspěvkové organizace
Other Titles: The financial analysis of non-profit organization.
Authors: Zabloudilová, Martina
Advisor: Kotková, Martina
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7190
Keywords: neziskový sektor;příspěvková organizce;finanční analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: non-profit sector;contributory organizations;financial analysis;radiometric indicator
Abstract: Hlavním cílem práce je provedení finanční analýzy příspěvkové organizace na základě účetních výkazů organizace a pomocí výpočtu finančních ukazatelů modifikovaných pro příspěvkovou organizaci. Cílem finanční analýzy je zhodnocení hospodaření a finančního zdraví organizace Muzeum Šumavy Sušice a stanovení možných opatření na zlepšení. První část je věnována popisu neziskového sektoru a fungování příspěvkové organizace v tomto sektoru. Druhá část se věnuje charakteristice Muzea Šumavy Sušice a finanční analýze výkazů a výpočtu vybraných ukazatelů finančního zdraví. Na závěr je uvedeno celkové zhodnocení hospodaření a finanční situace organizace.
Abstract in different language: The main objective of this work is to perform financial analysis of a contributory organization based on the financial statements of the organizatiton and by calculating financial ratios modified for contributory organization. The objective of financial analysis is to assess the economic and financial health of the funded organization Muzeum Šumava Sušice, and suggest possible measures for improvement. Teh first part is devoted to the description of the non-profit sector and contributory organizations functioning in this sector. The second part deals with the Museum Šumavy Sušice and financial statements analysis and caluculation of selected indicators of financial health. The paper concludes with an overall assessment of the management and evaluation of the financial situation of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Zabloudilova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova ved.PDFPosudek vedoucího práce710,62 kBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova opon.PDFPosudek oponenta práce750,9 kBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova.PDFPrůběh obhajoby práce257,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.