Název: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo
Další názvy: Taxation of the income of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany
Autoři: Bauerová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Součková, Radka
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7194
Klíčová slova: daňový systém;daň z příjmu;Česká republika;Německo;fyzické a právnické osoby
Klíčová slova v dalším jazyce: tax system;income tax;Czech republic;Germany;individuals and legal entities
Abstrakt: Předložená práce "Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo" je zaměřena na analýzu daně z příjmů v obou daňových systémech a následnou komparaci zdanění fyzických i právnických osob. V teoretické části bakalářské práce jsou nejprve vymezeny základní pojmy z daňové problematiky, dále jsou charakterizovány obě daňové soustavy z hlediska typologie daní a rozpočtového určení daní a je provedena analýza jednotlivých konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a v Německu. V praktické části je provedena komparace zdanění příjmů konkrétní fyzické a právnické osoby na základě klientské a podnikové dokumentace. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy i komparace a je poukázáno na zajímavé skutečnosti z praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work "Taxation of the income of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany" is focused on the analysis of the income tax in both tax systems and the comparison of taxation of individuals and legal entities. The theoretical part focuses on defining both basic and advanced terms of tax issues, describes the tax system as well as the tax typology and the tax assignment and analyzes the structural components of the income tax of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany. The practical part describes and compares one selected company and individual based on their income tax documents. The concluding section summarizes the results of the analysis and comparison and points out interesting facts based on the research findings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bauerova_Jitka.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bauerova.pdfPosudek vedoucího práce595,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bauerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce595,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bauerova.PDFPrůběh obhajoby práce192 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.