Title: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo
Other Titles: Taxation of the income of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany
Authors: Bauerová, Jitka
Advisor: Součková, Radka
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7194
Keywords: daňový systém;daň z příjmu;Česká republika;Německo;fyzické a právnické osoby
Keywords in different language: tax system;income tax;Czech republic;Germany;individuals and legal entities
Abstract: Předložená práce "Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo" je zaměřena na analýzu daně z příjmů v obou daňových systémech a následnou komparaci zdanění fyzických i právnických osob. V teoretické části bakalářské práce jsou nejprve vymezeny základní pojmy z daňové problematiky, dále jsou charakterizovány obě daňové soustavy z hlediska typologie daní a rozpočtového určení daní a je provedena analýza jednotlivých konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a v Německu. V praktické části je provedena komparace zdanění příjmů konkrétní fyzické a právnické osoby na základě klientské a podnikové dokumentace. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy i komparace a je poukázáno na zajímavé skutečnosti z praxe.
Abstract in different language: The presented work "Taxation of the income of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany" is focused on the analysis of the income tax in both tax systems and the comparison of taxation of individuals and legal entities. The theoretical part focuses on defining both basic and advanced terms of tax issues, describes the tax system as well as the tax typology and the tax assignment and analyzes the structural components of the income tax of individuals and legal entities in the Czech Republic and Germany. The practical part describes and compares one selected company and individual based on their income tax documents. The concluding section summarizes the results of the analysis and comparison and points out interesting facts based on the research findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bauerova_Jitka.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
bauerova.pdfPosudek vedoucího práce595,62 kBAdobe PDFView/Open
bauerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce595,01 kBAdobe PDFView/Open
bauerova.PDFPrůběh obhajoby práce192 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.