Název: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Další názvy: Legal, accounting and tax aspects of employee remuneration
Autoři: Jirková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Burešová, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7205
Klíčová slova: mzda;superhrubá mzda;zdanění závislé činnosti;zdravotní pojištění;sociální pojištění;daňové zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: wage;super-gross wage;taxation of employment;health insurance;social insurance;tax burden
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vymezení a charakterizování právních předpisů související s problematikou výpočtu čisté mzdy v podnikatelském sektoru. Dále jsou v teoretické části definovány složky hrubé mzdy a popsán postup stanovení čisté mzdy. V praktické části dochází nejprve k charakteristice vybraného podnikatelského subjektu a k popisu legislativních změn související s metodikou výpočtu čisté mzdy od roku 2005 do roku 2013. Následně je provedena analýza daňového zatížení u modelových zaměstnanců se záměrem poukázat na vývoj daňové zátěže u zaměstnanců s rozdílnou výší příjmů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the definition and description of legal regulations which relates to the issue of calculating net earnings in a business sector in its theoretical part. The components of gross wages and the proces of determining net earnings are also define in the theoretical part. In the practical part a chosen business entity is characterized. There is also a description of legislative changes related to the methodology of calculating net earnings from 2005 to 2013. Afterwards an analysis of the tax burden is made here at the model employees with the aim to show the tax burden development of the employees with different income levels.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 03. 05. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Jirkova,V..pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
jirkova.pdfPosudek vedoucího práce575,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jirkova_1.pdfPosudek oponenta práce578,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jirkova_2.PDFPrůběh obhajoby práce207,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirkova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP260,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.