Název: Finanční analýza vybraného podniku a návrh na zlepšení situace
Další názvy: The financial analysis of selected company and a proposal for improving its economic situation
Autoři: Jonáš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Soukup, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7206
Klíčová slova: finanční analýza;BEST;finanční situace;poměrové ukazatele;konkurenční srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;BEST;financial situation;ratio indicators;comparison with competitors
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Finanční analýza vybraného podniku a návrh na zlepšení situace se elementárně dělí na část teoretickou a praktickou. První část specifikuje finanční analýzu, její účel, cíle a jak k ní lze přistupovat. Dále tato práce pojednává o zdrojích, uživatelích a metodách finanční analýzy, které jsou zastoupeny absolutními, rozdílovými a poměrovými ukazateli. V praktické části byly aplikovány dílčí metody finanční analýzy na akciovou společnost BEST za pět po sobě jdoucích obdobích (2007-2011). Společnost byla také vystavena celoplošnému srovnání za rok 2011 (srovnání s konkurenty a odvětvím). Závěr práce reaguje na výsledky finanční analýzy a snaží se zhodnotit celkovou finanční situaci podniku a podat návrhy na zlepšení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on topic of The financial analysis of selected company and a proposal for improving its economic situation is basically divided into theoretical and practical part. The first part describes the financial analysis, its purpose, targets and possible approaches. This work also deals with the resources, users and methods of financial analysis, which are represented absolute, differential and ratio indicators. In the practical section, there were applied methods of the financial analysis to BEST, a.s. for the five years period (2007-2011). The company was allover compared for the year 2011 (comparison with competitors and branch). The conclusion of this work responds to the results of the financial analysis and rates financial situation of the selected company and makes proposals for improving situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_jonas.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jonas.pdfPosudek vedoucího práce608,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jonas.PDFPosudek oponenta práce523,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jonas0001.PDFPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.