Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSingerová, Jitka
dc.contributor.authorKalina, Milan
dc.contributor.refereeKraft, Tomáš
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:55Z
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:55Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53101
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7207
dc.description.abstractTato bakalářská práce s názvem Finanční analýza podniku Škoda JS, a.s., se dělí a teoretickou a praktickou část. Teoretická část nás seznamuje se společností Škoda JS,a.s. a definuje finanční analýzu a použité metody. Praktická část této práce hodnotí hospodářské výsledky společnosti v období let 2006-2011 provedením finanční analýzy. Analýza používá veřejně dostupné výkazy a je tedy provedena z pohledu externího uživatele. Vyhodnocuje finanční zdraví společnosti a přináší návrhy na jeho případné zlepšení.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleFinanční analýza podniku Škoda JS, a.s.cs
dc.title.alternativeFinancial analysis of the company Škoda JS, a.s.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis titled Financial Analysis of the company Škoda JS, a.s., is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describe the company Škoda JS and define the financial analysis and the methods that we used. The practical part of this paper evaluates the Company's financial results in the period 2006-2011 performing financial analysis. The analysis uses publicly available reports and is performed from the perspective of an external user. The paper evaluates the financial health of the company and to find suggestions for its improvement.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal analysisen
dc.subject.translatedvertical analysisen
dc.subject.translatedbankruptcy modelsen
dc.subject.translatedliquidityen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Financni analyza Skoda.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
kalina.pdfPosudek vedoucího práce633,05 kBAdobe PDFView/Open
kalina.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce666,19 kBAdobe PDFView/Open
Kalina.PDFPrůběh obhajoby práce167,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.