Title: Daň z příjmů právnických osob a její provázání s účetnictvím
Other Titles: Tax on corporate income and its linkage with the accounting
Authors: Němeček, Ota
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Bystřický, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7215
Keywords: charakteristika daně;daň z příjmu právnických osob;daňové a účetní náklady
Keywords in different language: characteristics of taxes;corporate income tax;tax costs;accounting costs
Abstract: Předložená práce řeší problematiku a daní s návazností na účetní předpisy. V první části je popsána teorie týkající se daní. Úvodní kapitola představuje daň z obecného hlediska, její historii a rozdělení. Druhá kapitola se již týká konkrétních náležitostí daně z příjmů právnických osob. V praktické části je představena společnost, jejíž účetní podklady jsou dále analyzovány pro daňovou efektivnost. Čtvrtá kapitola se věnuje pohledávkám a k nim opravným položkám pro daňové a účetní potřeby. V páté kapitole jsou k rozboru použity další daňové a účetní náklady. Jedná se o rezervy, odpisy dlouhodobého majetku a odloženou daň. Další kapitola obsahuje shrnutí výsledků provedených v předchozích částech a aplikování v účetních výkazech. Na konec je navrhnuto opatření pro vhodnou synchronizaci účetních a daňových metod.
Abstract in different language: This thesis examines the issue of taxes in connection with accounting regulations. The first part describes the theory of taxes. The opening chapter is about general aspects of taxes, history and distribution. The second part describes specific requirements of corporate income taxes. The practical part reviews the company, which accounting documents are analyzed for tax efficiency. Fourth part defines receivables and provisions for tax and accounting purposes. Tax and accounting costs are discussed in the fifth part of this thesis and this is mainly about reserves, depreciations of fixed assets and deferred tax. The next chapter contains a summary of results from previous sections. The final part suggests a several recommendations that should be implemented to synchronize accounting and tax methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nemecek_Ota.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
nemecek.pdfPosudek vedoucího práce606,76 kBAdobe PDFView/Open
nemecek.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce566,61 kBAdobe PDFView/Open
nemecek.PDFPrůběh obhajoby práce175,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.