Název: Daň z příjmů právnických osob a její provázání s účetnictvím
Další názvy: Tax on corporate income and its linkage with the accounting
Autoři: Němeček, Ota
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Bystřický, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7215
Klíčová slova: charakteristika daně;daň z příjmu právnických osob;daňové a účetní náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: characteristics of taxes;corporate income tax;tax costs;accounting costs
Abstrakt: Předložená práce řeší problematiku a daní s návazností na účetní předpisy. V první části je popsána teorie týkající se daní. Úvodní kapitola představuje daň z obecného hlediska, její historii a rozdělení. Druhá kapitola se již týká konkrétních náležitostí daně z příjmů právnických osob. V praktické části je představena společnost, jejíž účetní podklady jsou dále analyzovány pro daňovou efektivnost. Čtvrtá kapitola se věnuje pohledávkám a k nim opravným položkám pro daňové a účetní potřeby. V páté kapitole jsou k rozboru použity další daňové a účetní náklady. Jedná se o rezervy, odpisy dlouhodobého majetku a odloženou daň. Další kapitola obsahuje shrnutí výsledků provedených v předchozích částech a aplikování v účetních výkazech. Na konec je navrhnuto opatření pro vhodnou synchronizaci účetních a daňových metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis examines the issue of taxes in connection with accounting regulations. The first part describes the theory of taxes. The opening chapter is about general aspects of taxes, history and distribution. The second part describes specific requirements of corporate income taxes. The practical part reviews the company, which accounting documents are analyzed for tax efficiency. Fourth part defines receivables and provisions for tax and accounting purposes. Tax and accounting costs are discussed in the fifth part of this thesis and this is mainly about reserves, depreciations of fixed assets and deferred tax. The next chapter contains a summary of results from previous sections. The final part suggests a several recommendations that should be implemented to synchronize accounting and tax methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nemecek_Ota.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemecek.pdfPosudek vedoucího práce606,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemecek.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce566,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemecek.PDFPrůběh obhajoby práce175,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7215

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.