Název: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Další názvy: Accounting and tax specifics of the particular sports club
Autoři: Vrbská, Alena
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7231
Klíčová slova: nezisková organizace;občanské sdružení;účetnictví neziskových organizací;financování sportovních organizací
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;civic association;accounting of non-profit organizations;funding of sport club
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na účetní a daňová specifika a financování sportovní organizace Tělovýchovná jednota Sokol Teplá, občanského sdružení. První část práce se věnuje charakteristice neziskových organizací a jejich členění na státní a nestátní neziskové organizace. Další část se zabývá účetními a daňovými specifikami sportovních klubů - prakticky zaměřené na TJ Sokol Teplá. Následuje popis financování sportovních organizací, potažmo organizace TJ Sokol Teplá. Na základě rozboru těchto skutečností následují návrhy pro zlepšení hospodaření organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The following thesis focuses on accountings and taxis specifications and funding of the organization TJ Sokol Teplá, civic association. The first part deals with characteristics of non-profit organizations and their dividing into the public and private non-profit organizations. The next part of the thesis is about accountings and taxis specifications of the sports club focusing on TJ Sokol Teplá. Another section focuses on the financing of the sports clubs, especially TJ Sokol Teplá. Analysing these facts leads to the offers for improving the organization management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbska.pdfPosudek vedoucího práce638,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbska1.pdfPrůběh obhajoby práce192,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.