Název: Finanční analýza konkrétního podniku
Další názvy: Financial Analysis of Specific Company
Autoři: Žižková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7236
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial ratios
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybraného podniku. První kapitola se věnuje teorii finanční analýzy. V druhé kapitole jsou popsány metody finanční analýzy, mezi které patří metoda absolutních ukazatelů, metoda rozdílových ukazatelů a metoda poměrových ukazatelů. Ve třetí kapitole je představen podnik Plzeňský Prazdroj, a.s., na který je zde následně finanční analýza aplikována. Čtvrtá kapitola obsahuje zhodnocení finanční situace podniku. V poslední kapitole jsou uvedeny možné návrhy pro zlepšení, které by mohly přispět ke zlepšení ekonomické situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor thesis focuses on financial analysis of selected company. First chapter is focused on the theory of financial analysis. The methods of financial analysis, such as method of absolute indicators, method of differential indicators and method of financial ratios are describes in chapter two. The introduction of Pilsner Urquell, the company that the financial analysis is further applies on is given in charter three. Assessment of the company´s financial situation is describes in chapter four. The possible proposals for improvement that could contribute to the improvement of the company´s economic situation are describes in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Dana Zizkova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zizkova.pdfPosudek vedoucího práce615,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zizkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zizkova.PDFPrůběh obhajoby práce184,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.