Název: Analýza možností snížení počtu úrazů ptáků na venkovním elektrickém vedení
Další názvy: Analyses of Possibilities to Reduce the Number of Birds Injuries on Outdoor Power Lines
Autoři: Hlásková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Malík, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7247
Klíčová slova: úraz elektrickým proudem;úraz mechanickým nárazem;bidla;lavičky;konzola Delta;plašení ptáků;ochranné hřebenové zábrany;ochranné kryty;izolované vedení VN;konzola Pařát;konzolová chránička;Antibird;Bird friendly;Bird ring konzole;ochrané praporky;výstražná koule
Klíčová slova v dalším jazyce: electric shock;injury caused by mechanical impact;poles;benches;console Delta;frightening of birds;protective ridge barriers;guards;insulated high-voltage lines;console Pařát;console protector;Antibird;Bird friendly;Bird ring console;protective flags;warning balls
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na způsoby zabezpečování venkovního elektrického vedení proti úrazu ptactva. V práci je popsáno jak riziko úrazu elektrickým výbojem, tak i riziko úrazu mechanickým nárazem. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé typy ochran pro venkovní elektrické vedení vysokého napětí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on possibilities of securing overhead power lines against birds injuries. It describes the risk of electric shock and risk of injury caused by mechanical impact. It is also focused on different types of overhead high-voltage power lines protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
analyza moznosti snizeni postu urazu ptaku na veknovnim elektrickem vedeni.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053775_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053775_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053775_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce231,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.