Title: Analýza možností snížení počtu úrazů ptáků na venkovním elektrickém vedení
Other Titles: Analyses of Possibilities to Reduce the Number of Birds Injuries on Outdoor Power Lines
Authors: Hlásková, Aneta
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Malík, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7247
Keywords: úraz elektrickým proudem;úraz mechanickým nárazem;bidla;lavičky;konzola Delta;plašení ptáků;ochranné hřebenové zábrany;ochranné kryty;izolované vedení VN;konzola Pařát;konzolová chránička;Antibird;Bird friendly;Bird ring konzole;ochrané praporky;výstražná koule
Keywords in different language: electric shock;injury caused by mechanical impact;poles;benches;console Delta;frightening of birds;protective ridge barriers;guards;insulated high-voltage lines;console Pařát;console protector;Antibird;Bird friendly;Bird ring console;protective flags;warning balls
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na způsoby zabezpečování venkovního elektrického vedení proti úrazu ptactva. V práci je popsáno jak riziko úrazu elektrickým výbojem, tak i riziko úrazu mechanickým nárazem. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé typy ochran pro venkovní elektrické vedení vysokého napětí.
Abstract in different language: The thesis is focused on possibilities of securing overhead power lines against birds injuries. It describes the risk of electric shock and risk of injury caused by mechanical impact. It is also focused on different types of overhead high-voltage power lines protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analyza moznosti snizeni postu urazu ptaku na veknovnim elektrickem vedeni.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
053775_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,04 kBAdobe PDFView/Open
053775_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,91 kBAdobe PDFView/Open
053775_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce231,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.