Název: Energetické využití dřevoplynu
Další názvy: Using of Wood Gas in Power Engineering
Autoři: Radina, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7249
Klíčová slova: energie z biomasy;dřevoplyn;zplyňování;biomasa;zplyňovací zařízení;využití dřevoplynu
Klíčová slova v dalším jazyce: energy of biomass;wood gas;gasification;biomass;gasifier equipment;use of wood gas
Abstrakt: V bakalářské práci popisuji formou rešerše proces zplyňování a rozdíly mezi dřevoplynem a ostatními energetickými plyny. Zabývám se zde specifikací a úskalím jeho využívání pro energetické účely. Nakonec vytvářím přehled technologií výroby a analyzuji situaci zařízení pro výrobu dřevoplynu na světovém trhu. Mým cílem je vytvoření základního přehledu a uvedení čtenáře do dané problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis describes by a form of research the process of gasification and the differences between wood gas and other energy gases. It deals with the specification and risks of its use for energy purposes. Finally, I create the list of production technologies and I analyze the situation of equipment for the production of wood gas in the world market. The main objective of my bachelor thesis is to create a general overview and to introduce readers to the issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ONDREJ RADINA 2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053778_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053778_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053778_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.