Název: Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službami
Další názvy: Low-energy house supported by modern technologies and electronic services
Autoři: Martínek, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7258
Klíčová slova: nízkoenergetický dům;přípojka nízkého napětí;elektroinstalace klasická a moderní;silový rozvod;slaboproudý a sběrnicový rozvod;atmosférické přepětí;vytápění;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: low-power house;road junction low tension;wiring system classical plus modern;tonic divorce;light-current plus bus divorce;atmospheric surge;heating;environment
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem připojení nízkoenergetického domu na distribuční síť v ČR, vypracováním projektu elektroinstalace včetně technické zprávy, návrhem vytápění s ohledem na životní prostředí a ekonomickou bilancí mezi I-HOME a klasickými objekty při použití moderních technologií.
Abstrakt v dalším jazyce: Construed baccalaureate work deal with proposal interface low - power house on distribution network in CZ, elaboration project wiring system inclusive technical news, proposition heating with reference to environment plus economic balance - sheet among I HOME plus classical objects while using modern technology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2013 Z. Martinek TEK 3 KEE,FEL ZCU v Plzni, prectena final portal 3.6.13.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053793_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053793_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053793_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.