Title: Drúzská svatba
Other Titles: The Druze Wedding
Authors: Svášková, Tereza
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7282
Keywords: Drúzové;Libanon;manželství;svatba;rituály;zvyky
Keywords in different language: The Druze;Lebanon;marriage;wedding;rituals;customs
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je představení tradice svatby a průběh svatebních rituálů v rámci drúzské komunity v Libanonu. Práce bude zkoumat proměnu zvyklostí souvisejících s tématem svatby v průběhu posledních šedesáti let prostřednictvím osobních výpovědí libanonských Drúzů. Práce je částečně výsledkem nastudování literatury věnující se Drúzům a částečně výsledkem terénního výzkumu uskutečněného v červnu a červenci 2012 v Libanonu.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the tradition of wedding among the Druze community in Lebanon. It deals with the changes to marriage preparations and the wedding ceremony in the las sixty years. The thesis is based on the literature concerning the topic of the Druze as well as on the six-week field research among the Lebanese Druze community in the summer 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T. Svaskova_Druzska svatba.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
Svaskova-v..pdfPosudek vedoucího práce215,71 kBAdobe PDFView/Open
Svaskova-o..pdfPosudek oponenta práce294,36 kBAdobe PDFView/Open
Svaskova.pdfPrůběh obhajoby práce92,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.