Název: Drúzská svatba
Další názvy: The Druze Wedding
Autoři: Svášková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7282
Klíčová slova: Drúzové;Libanon;manželství;svatba;rituály;zvyky
Klíčová slova v dalším jazyce: The Druze;Lebanon;marriage;wedding;rituals;customs
Abstrakt: Cílem předkládané diplomové práce je představení tradice svatby a průběh svatebních rituálů v rámci drúzské komunity v Libanonu. Práce bude zkoumat proměnu zvyklostí souvisejících s tématem svatby v průběhu posledních šedesáti let prostřednictvím osobních výpovědí libanonských Drúzů. Práce je částečně výsledkem nastudování literatury věnující se Drúzům a částečně výsledkem terénního výzkumu uskutečněného v červnu a červenci 2012 v Libanonu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focuses on the tradition of wedding among the Druze community in Lebanon. It deals with the changes to marriage preparations and the wedding ceremony in the las sixty years. The thesis is based on the literature concerning the topic of the Druze as well as on the six-week field research among the Lebanese Druze community in the summer 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
T. Svaskova_Druzska svatba.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svaskova-v..pdfPosudek vedoucího práce215,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svaskova-o..pdfPosudek oponenta práce294,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svaskova.pdfPrůběh obhajoby práce92,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.