Title: Racionalizace a ergonomická analýza pracovišť na balící lince
Other Titles: Rationalisation and ergonomic analyses of packaging line workplaces
Authors: Doležal, Miloš
Advisor: Bureš, Marek
Hitha, Karel
Referee: Grasl, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7287
Keywords: ergonomie;Tecnomatix Jack;dosahové zóny;balicí linka;OWAS;RULA;NIOSH;Nordic questionnaire
Keywords in different language: ergonomics;Tecnomatix Jack;reach zones;packaging line;OWAS;RULA;NIOSH;Nordic questionnaire
Abstract: Obsahem této diplomové práce je seznámení s vybranými ergonomickými metodami a jejích následná aplikace na reálných balicích pracovištích v logistickém centru společnosti Tech Data Distribution, s.r.o. Po aplikaci jednotlivých metod následuje vyhodnocení výsledků a určení jednotlivých problémů na pracovištích. Na základě zjištěných nedostatků jsou vytvořeny návrhy, které tyto nedostatky částečně nebo úplně odstraňují. Efektivnost návrhů je zpětně otestována ergonomickými metodami a následně vyhodnocena.
Abstract in different language: The contents of the thesis revolve around the introduction of selected ergonomic methods and their application in the area of existing packaging workplaces at the Logistics Centre of Tech Data, Ltd. The application of each method is followed by its evaluation and identification of various issues emerging in those areas. Based on the discoveries, a plethora of draft proposals were formed in order to minimise deficiencies or to eliminate them entirely. The effectiveness of the proposals was re-tested by means of the afore-mentioned ergonomic methods and consequently assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milos Dolezal DP.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Dolezal.pdfPosudek vedoucího práce475,71 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Dolezal.pdfPosudek oponenta práce743,67 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Dolezal 001.pdfPrůběh obhajoby práce365,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.