Název: Racionalizace a ergonomická analýza pracovišť na balící lince
Další názvy: Rationalisation and ergonomic analyses of packaging line workplaces
Autoři: Doležal, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Bureš, Marek
Hitha, Karel
Oponent: Grasl, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7287
Klíčová slova: ergonomie;Tecnomatix Jack;dosahové zóny;balicí linka;OWAS;RULA;NIOSH;Nordic questionnaire
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;Tecnomatix Jack;reach zones;packaging line;OWAS;RULA;NIOSH;Nordic questionnaire
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je seznámení s vybranými ergonomickými metodami a jejích následná aplikace na reálných balicích pracovištích v logistickém centru společnosti Tech Data Distribution, s.r.o. Po aplikaci jednotlivých metod následuje vyhodnocení výsledků a určení jednotlivých problémů na pracovištích. Na základě zjištěných nedostatků jsou vytvořeny návrhy, které tyto nedostatky částečně nebo úplně odstraňují. Efektivnost návrhů je zpětně otestována ergonomickými metodami a následně vyhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: The contents of the thesis revolve around the introduction of selected ergonomic methods and their application in the area of existing packaging workplaces at the Logistics Centre of Tech Data, Ltd. The application of each method is followed by its evaluation and identification of various issues emerging in those areas. Based on the discoveries, a plethora of draft proposals were formed in order to minimise deficiencies or to eliminate them entirely. The effectiveness of the proposals was re-tested by means of the afore-mentioned ergonomic methods and consequently assessed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milos Dolezal DP.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Dolezal.pdfPosudek vedoucího práce475,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Dolezal.pdfPosudek oponenta práce743,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Dolezal 001.pdfPrůběh obhajoby práce365,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.