Název: Uplatnění znalostního managementu v řízení vybraného průmyslového podniku
Další názvy: Application of knowledge management in the management of selected industrial company
Autoři: Vadlejch, Martin
Vedoucí práce/školitel: Horejc, Jan
Kuchtová, Nikol
Oponent: Seitz, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7298
Klíčová slova: znalostní management;znalost;znalostní pracovník;informace;data;kapitál;bariéra;chief knowledge officer
Klíčová slova v dalším jazyce: knowledge management;knowledge;customer;informations;data;capital;barier;chief knowledge officer
Abstrakt: Tato práce se zabývá znalostním managementem. Vysvětluje základní pojmy, zavádění systému znalostního managementu, definuje bariéry při jeho zavádění. Dále popisuje vybranou společnost. Nakonec obsahuje navrženou variantu řešení přenosu znalostního managementu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dealing with knowledge management. Explain the basic concepts, implementing of knowledge management a defines barriers linked with beginning of it. Further describes selected company. At the end this thesis contains proposed alternative of transmission solutions about knowledge management
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vadlejch.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_DP_Vadlejch.pdfPosudek vedoucího práce827,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Vadlejch.pdfPosudek oponenta práce569,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Vadlejch 001.pdfPrůběh obhajoby práce470,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.