Title: Uplatnění znalostního managementu v řízení vybraného průmyslového podniku
Other Titles: Application of knowledge management in the management of selected industrial company
Authors: Vadlejch, Martin
Advisor: Horejc, Jan
Kuchtová, Nikol
Referee: Seitz, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7298
Keywords: znalostní management;znalost;znalostní pracovník;informace;data;kapitál;bariéra;chief knowledge officer
Keywords in different language: knowledge management;knowledge;customer;informations;data;capital;barier;chief knowledge officer
Abstract: Tato práce se zabývá znalostním managementem. Vysvětluje základní pojmy, zavádění systému znalostního managementu, definuje bariéry při jeho zavádění. Dále popisuje vybranou společnost. Nakonec obsahuje navrženou variantu řešení přenosu znalostního managementu.
Abstract in different language: This thesis is dealing with knowledge management. Explain the basic concepts, implementing of knowledge management a defines barriers linked with beginning of it. Further describes selected company. At the end this thesis contains proposed alternative of transmission solutions about knowledge management
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vadlejch.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Vadlejch.pdfPosudek vedoucího práce827,3 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Vadlejch.pdfPosudek oponenta práce569,27 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Vadlejch 001.pdfPrůběh obhajoby práce470,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.