Název: Ztrátové časy při výrobě vybraných komponentů elektrických generátorů
Další názvy: Idle time in the production of electric generator selected components
Autoři: Žižka, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Hejsek, Zdeněk
Oponent: Prokop, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7301
Klíčová slova: ztrátový čas;štíhlá výroba;měření práce;analýza;plýtvání;časový fond;efektivita;směna;generátor;pracoviště
Klíčová slova v dalším jazyce: idle time;lean manufacturing;work measurement;analysis;wasting;time fund;efficiency;shift;generator;workplace
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice ztrátových časů v průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou elektrických generátorů. Formou časové studie byla měřena práce všech pracovníků jednoho pracoviště. Na základě provedeného měření byly identifikovány a vyčísleny ztrátové časy, ke kterým na pracovišti dochází. Pro odstranění zjištěných nedostatků a zvýšení efektivity práce na pracovišti jsou stanoveny návrhy na použití nástrojů štíhlé výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issues of idle time during production of electric generators in an industrial establishment. There has been measured job performance of all the working staff at a selected workplace using time study method. Based on measurements results there were identified and quantified idle times, which occurred at the workplace during regular production process. To correct fact-found problems and improve job performance efficiency at the observed workplace there are submitted proposals for using lean production instruments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ZIZKA_Ztratove_casy_pri_vyrobe_vybranych_komponentu_el_generatoru_2013.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Zizka.pdfPosudek vedoucího práce482,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Zizka.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Zizka 001.pdfPrůběh obhajoby práce406,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.