Název: Ergonomie montážních a výrobních linek
Další názvy: Ergonomics of assembly and production lines
Autoři: Lohrová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Valenta, Petr
Šimon, Michal
Oponent: Šiška, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7306
Klíčová slova: ergonomie;pracoviště;pracovník;čas cyklu;ergonomický software;milk run
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;workplace;worker;cycle time;ergonomic software;milk run
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zanalyzování linek s ohledem na ergonomii pracovníků. V diplomové práci je popsána ergonomie ve společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Hlavním přínosem práce jsou navrhovaná opatření, která mají zlepšit pohyb pracovníků a namáhání určitých částí pracovníků obsluhujících pracoviště.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is analyzing lines with regard to ergonomics for workers. The thesis also describes the ergonomics of Robert Bosch, spol. s r.o. in České Budějovice. The main contribution of the thesis is proposed measures to improve workers movement and stress certain parts of the workers serving the workplace.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Lohrova.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Lohrova.pdfPosudek vedoucího práce697,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Lohrova.pdfPosudek oponenta práce818,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Lohrova 001.pdfPrůběh obhajoby práce384,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.